Psychological First Aid

Jointly organized by Rajshahi University Mental Health Center and PASILC, Rajshahi, Bangladesh

NoNameCertificate No.
1Mahamudul Hasan PintuPASILC/PFA/7/21/1
2Shah Sultan AliPASILC/PFA/7/21/2
3A. S. M. Jubair Hossan Jewel MondolPASILC/PFA/7/21/3
4Md. Mashudul Haq SiddikiPASILC/PFA/7/21/4
5Abdul AlimPASILC/PFA/7/21/5
6Alpona KarmakarPASILC/PFA/7/21/6
7Salma KhatunPASILC/PFA/7/21/7
8Pritykana BaruaPASILC/PFA/7/21/8
9Murshida Ferdous Binte HabibPASILC/PFA/7/21/9
10Sharmin Dil AfrozPASILC/PFA/7/21/10
11Md. Hasan Al FarabiPASILC/PFA/7/21/11
12Tasmim Tamanna KonyPASILC/PFA/7/21/12
13ASHIQPASILC/PFA/7/21/13

ছয়মাস মেয়াদী মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা/কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণের জন্য বিস্তারিত জানতে

X