Psychological First Aid

Jointly organized by Rajshahi University Mental Health Center and PASILC, Rajshahi, Bangladesh

NoNameCertificate No.
1Mahamudul Hasan PintuPASILC/PFA/7/21/1
2Shah Sultan AliPASILC/PFA/7/21/2
3A. S. M. Jubair Hossan Jewel MondolPASILC/PFA/7/21/3
4Md. Mashudul Haq SiddikiPASILC/PFA/7/21/4
5Abdul AlimPASILC/PFA/7/21/5
6Alpona KarmakarPASILC/PFA/7/21/6
7Salma KhatunPASILC/PFA/7/21/7
8Pritykana BaruaPASILC/PFA/7/21/8
9Murshida Ferdous Binte HabibPASILC/PFA/7/21/9
10Sharmin Dil AfrozPASILC/PFA/7/21/10
11Md. Hasan Al FarabiPASILC/PFA/7/21/11
12Tasmim Tamanna KonyPASILC/PFA/7/21/12
13ASHIQPASILC/PFA/7/21/13

Third Batch

NoNameCertificate No.
1Md: Mokaddes AliPASILC/PFA/07/21/1
2Mst. Salma KhatunPASILC/PFA/07/21/2
3Md. Zainul Abedin
PASILC/PFA/07/21/3
4Bipasha Dhar
PASILC/PFA/07/21/4
5Mst. Shamima Easmin
PASILC/PFA/07/21/5
6Ashikur Rahman
PASILC/PFA/07/21/6
7Dr. Md. Shahinoor Rahaman
PASILC/PFA/07/21/7
8Shamim Ur RahmanPASILC/PFA/07/21/8

Fourth Batch​

NoNameCertificate No.
1Md. Shahidul Islam
PASILC/PFA/05/22/1
2Tarun Mitra
PASILC/PFA/05/22/2
3Md Nahibul Islam
PASILC/PFA/05/22/3
4Md. Abdul Lotib Somrat
PASILC/PFA/05/22/4
5Md. Mahmud Alam
PASILC/PFA/05/22//5
6Rukaiya Sultana
PASILC/PFA/05/22/6
7Md Reza-Un-Ul Haque
PASILC/PFA/05/22/7

Fifth Batch

NoNameCertificate No.
1Sanjida Haque AshaPASILC/PFA/09/22/1
2Aktarina PervenPASILC/PFA/09/22/2
3Syed Nadim AkhterPASILC/PFA/09/22/3
4Most.Saifun NesaPASILC/PFA/09/22/4
5Ayasha Siddika ShamantaPASILC/PFA/09/22/5
6Morjina AkterPASILC/PFA/09/22/6
7Mijan Sheikh
PASILC/PFA/09/22/7
8Most. Asma AirinPASILC/PFA/09/22/8
9Prapti Roy
PASILC/PFA/09/22/8

ছয়মাস মেয়াদী মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা/কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণের জন্য বিস্তারিত জানতে

X